Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΝΕΑ ΖΩΗ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 19300
ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
+30 210-5596468, 210-5596469
FAX:
+30 210-5596244
Email: sales@ovakimian.gr