Η συμμετοχή μας στη διεθνή έκθεση τροφίμων στη Γερμανία ANUGA 2019